Elisabeth Lang
är sen över 30 år verksam som pianopedagog vid Lidingö Musikskola - Stockholm. Pianopedagogexamen 1969, följde studier vid Sveriges Radios Musikskola på Edsbergs Slott, med Hans Leygraf och Jose Ribera som lärare. Där blev det mycket kammarmusik och nutida musik med rektor tonsättare Sven-Erik Bäck. Ett års studier i London för Edith Vogel, lärare vid Guild Hall School of Music. Masterclasses för Gerald Moore i London och i Stockholm.
 
1987 musikpedagogiska forskningsstudier vid MPC på Musikhögskolan i Stockholm. Dessa studier  har jag kunnat fördjupa mina kunskaper pedagogik, människor och samhälle. I min 60-poängs- uppsats -91, undersökte jag pianoelevers fortsatta musicerande efter kommunala musikskolan.
 
Som ordförande i SMPU i Sverige under fyra år och därefter i NUMU  under två spännande år, har möten med forskare, pedagoger, rektorer, musiker och tonsättare betytt oändligt mycket för mig.  Det har fått mig att se på min egen undervisning ur flera nya perspektiv.  
 
Min föreläsning under kursen kommer att handla om hur jag sen 1989 arbetar med det engelska s.k."Grade-systemet" från The Associated Board of the Royal Schools of Music i London. Hur jag själv tog tag i den möjligheten för mina elever, och därigenom kunnat ge mina elever mycket stimulerande utveckling.  Min erfarenhet är att det gemensamma målet är roligt, ger musikglädje och nyfikenhet. Att öka elevens motivation genom stegvis mål i genomtänkt progression, både i pianospel och i teori, höjer också kvalitén i undervisningen.
 
 
Birgit Nerdinger(Karlsruhe)
Pädagogischem Diplom durch die Musikhochschule München studium an der Musikhochschule Stuttgart bei Prof. Andrzej Ratusinski
 Wesentliche Impulse für ihre künstlerische Tätigkeit erhielt sie von Prof. Peter Feuchtwanger und Prof. Günter Reinhold.An der Musikhochschule Karlsruhe das Konzertexamen - mit Auszeichnung. Ihre vielseitige Begabung stellte sie in zahlreichen Klavierabenden, Engagements als Kammermusikpartnerin und Liedbegleiterin, sowie als Solistin mit Orchestern und Interpretin zeitgenössischer Musik Seit 1994 unterrichtet sie am Musischen Gymnasium Lauingen. Sie ist Co-Autorin bei dem erscheinenden Buchs “Peter Feuchtwangers Klavierübungen zur Heilung physiologischer Spielstörungen und zum Erlernen eines funktionell-natürlichen Klavierspiels”.
 
 
 Vi som har kul vid pianot
1-3 juni 2007
Workshop
Föreläsningar
Kunskapsutväxling
Konserter
Samvaro
Pris hel kurs:
Aktiv deltagare 1400:- Lyssnare 1000:-
Pris/dag: Aktiv 600:-
Lyssnare 400:-
NMG elever specialpris
Enskild lektion 30 min 200:- kan köpas till.
Anmälningsavgiften ska vara inbetald senast 21/5/2007
Plusgiro: 463 23 38-2
Anmälan är bindande
fpmusic innehar F-skattsedel och i priserna ingår moms
För ytterligare info:
0709261171
Betala före 15 maj och få 100:- rabatt på heltkurs priset.
 
Kunskapsförmedlare:
 
Katarina Ström-Harg
Stockholm
 
Birgit Nerdinger
Karlsruhe
 
Elisabeth Lang
Lidingö
 
 
Länkar: